PARISUHDE JA PUOLISON ADHD

Valittaako puolisosi, ettet koskaan kuuntele? Sanooko hän, että olet vain yksi lapsi lisää perheessä? Ovatko tavarasi usein kadoksissa? Unohteletko asioita? Ovatko ystäväsi menettäneet hermonsa, koska olet aina myöhässä? Syy näihin edellä mainittuihin voi löytyä ADHDstä. Sen ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. ADHDlle on luontaista se, että käyttäytymisen piirteet nousevat esiin jo lapsuudessa. Kyse on oireyhtymästä, joka ei parane, vaan se säilyy ihmisellä läpi eliniän. Tosin ADHD ihmiselle tyypillinen impulsiivisuus saattaa hieman tasaantua henkilön aikuistuessa, mutta kokonaan pois se ei lähde milloinkaan. ADHDn vaikutus ihmisen käyttäytymiseen saattaa aiheuttaa myös parisuhdeongelmia, eikä ole kovinkaan harvinaista, että eroamiset heidän piirissään ovat tavallisempia kuin muissa suhteissa.

Tyypillisiä ongelmia ADHD henkilön parisuhteessa 

Me kaikki olemme yksilöitä ja tuomme parisuhteisiimme oman historian, tarinamme ja persoonallisuutemme. ADHD henkilöitäkin pitäisi ensisijaisesti ajatella yksilöinä, ei yhtenä samana oireyhtymänä. ADHD piirteet ilmenevät eri tavoin eri henkilöillä ja niitä voidaan myös jaotella erilaisiin alatyyppeihin, jolloin jokin piirre saattaa olla vallitsevampi. ADHDn voi liittyä myös erilaisia liitännäissairauksia, kuten mieliala-, ahdistuneisuus-, persoonallisuus- tai riippuvuushäiriöitä, kuten päihde- ja peliriippuvuutta.

Tosin ADHD taustaisilla henkilöillä tietynlaiset käyttäytymisen piirteet ovat samankaltaisia ja siten myös tietyntyyppisiä ongelmia saattaa esiintyä heidän parisuhteissaan enemmän. Tässä seuraavaksi tuodaan esiin muutamia, kenties hyvin tutun kuuloisia, arkipäiväisiä lausahduksia, jotka pitkään toistuessaan voivat ennakoida parisuhdeongelmia.

1. ”Kuunteletko ikinä mitä sanon?”
ADHD ihmiselle yllämainittu kysymys saattaa olla tuiki tavallinen niin ystävien kuin oman kumppaninsa suusta kuultuna. He kokevat, etteivät saa ADHD henkilöltä riittävästi huomiota omille ajatuksilleen ja sanomisilleen. Ja se jos mikä, aiheuttaa turhautumista ja pitkässä juoksussa myös ärsyyntymistä. Toisaalta, ADHD henkilöstä itsestään saattaa tuntua, että hänelle nalkutetaan jatkuvasti. Monelle ADHD ihmiselle vastavuoroinen vuorovaikutus on vaikeaa. Hänelle on tyypillistä puhua lähes kaikesta, mikä omassa mielessä liikkuu. Kyse on impulsiivisuudesta ja sen heikosta hallinnasta, jolloin hän puhuu, ennen kuin on välttämättä itse asiaa ajatellut tai miettinyt, onko sopiva hetki puhua tai kiinnostaako puolisoa välttämättä kuunnella kaikkia asioita. Hänelle on myös tyypillistä keskeyttää toisten puheet ja puhua toisen puheen päälle, joka myös turhauttaa puolisoa. Tällöin puolisosta saattaa tuntua, ettei hän tule kuulluksi. Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen nouseekin tärkeäksi osaksi parisuhdetta.

2. ”Et koskaan tee osuuttasi kotitöistä”
Nurmikon leikkuu, tiskikoneen täyttö, vaatteiden viikkaus, imurointi, lampun vaihto…jne. Taloustöiden jakaminen voi olla todellinen haaste tavallisissakin perheissä, puhumattakaan siitä, jos toisella puolisoista on ADHD. Jos samassa taloudessa elävät muut ihmiset ovat sitä mieltä, ettei ADHD puoliso/vanhempi osallistu riittävästi kotitaloustöihin, kannattaa hänen pysähtyä miettimään, onko asia tosiasiassa näin, voisiko vaatimuksessa olla perää? Kannattaa systemaattisesti pohtia, koska oikeastaan viimeksi on tullut osallistuttua taloustöihin? Milloin viimeksi vei roskat? Tyhjensi tiskikoneen? Täytti pyykkikoneen? Oma tärkeä pohtimisen kohta on myös siinä, kuka oikeastaan saa kodin epäjärjestykseen? Entä tekevätkö muut perheenjäsenet pääosin kotitaloustyöt?

Toimivassa parisuhteessa puolisoiden odotetaan käyttäytyvän aikuismaisen vastuullisesti ja tasapuolisesti myös kotityöt jakaen. Yhteinen koti ei ole hotelli, jossa palvelu pelaa ilman omaa panostusta. Jos ADHD puoliso ei hoida osuuttaan automaattisesti niin kuin toinenkin, voi tästä alituisten muistuttelujen ja kehotusten rumbasta kehkeytyä pikkuhiljaa parisuhdetta hiertävä kivenlohkare. Ehkäpä muut perheenjäsenet ovat ajan kuluessa saattaneet alistua tekemään ADHD puolison osuuden, jotta koti ei räjähtäisi käsiin. Ja se puolestaan aiheuttaa ajan myötä ärsyyntymistä, suuttumusta ja jopa vihaa. Muissa perheissä (joissa ei ole ADHDtä) saatetaan tehdä kotityötaulukoita lähinnä omille murrosikäisille lapsille, jotta nämä osallistuisivat tasapuolisesti kotitöihin. Tämä saattaisi olla käyttökelpoinen menetelmä myös ADHD puolisoa ajatellen.

3. ”Et koskaan tee sitä mitä sanot tekeväsi”
ADHD henkilöllä saattaa olla vakaa aikomus tehdä tiettyjä sovittuja asioita. Hän on esimerkiksi ajatellut mennä katsomaan lapsensa joukkueen peliä illalla töiden jälkeen, mutta kun hänet keskeytetään työssä, ajatukset vaihtuvat seuraavaan asiaan, hänen puhelimensa soi ja mieleen muistuu toinen asia, joka pitää hoitaa…eikä aikaakaan, kun lapsen ottelu on jo ohitse.

Siinä vaiheessa on syytä miettiä selityksiä, joita ADHD vanhempi on toki joutunut pohtimaan jo monta kertaa aiemminkin. Ihmiset, joilla on ADHD, eivät sinänsä ole pohjimmiltaan ilkeitä, eivätkä he tahallaan valehtele, eivätkä ole petollisia. Heillä on kyllä vakaa aikomus tehdä niitä asioita, joita ovat aikeissa tehdä, mutta kun… Tarkkaavaisuuden jakaantuessa moneen asiaan yhdellä kertaa sekä impulsiivisuus aiheuttavat sen, että suunnitelmat muuttuvat moneen kertaan ja aluksi aiottu tekeminen jää tekemättä.

4. ”Kuinka sinä taas unohdit?”
ADHDn oireistoon kuuluu tarkkaamattomuushäiriö, joka saattaa aiheuttaa sen, että hänen keskittymiskykynsä ei ole kovin vahva. Se puolestaan johtaa siihen, etteivät jotkin asiat painu hänen mieleensä. ADHD henkilöstä voi tuntua, että häntä koko ajan huomautetaan erilaisten asioiden unohtamisesta. Oireyhtymä aiheuttaa usein sellaisten asioiden unohtamisia, joista heitä syytetään. Ja se voi aiheuttaa suuria ongelmia parisuhteessa. Jos lähimmäiset ovat jo vuosia huokailleet unohtamisista, saattaa olla aiheellista selvittää itse itsellensä, voisiko siinä olla jotain perää ja onko asialle jotain tehtävissä.

5. ”En voi uskoa, että ostit tuon—sinä tiedät, ettei meillä ole varaa sellaiseen!”
Riidat rahankäytöstä ja erityisesti holtittomasta tuhlaamisesta ovat hyvin suuri ongelma lähes kaikissa parisuhteissa, joissa rahaa on käytettävissä vain rajallinen määrä. Hyvin yleinen ADHD piirre on se, että hän tekee asioita impulsiivisesti. Ja toisinaan se pitää sisällään myös erilaisten tavaroiden ostamisia. ADHD aikuisellakin saattaa olla yltiöpäistä rahan tuhlaamistaipumusta ja rahan pitkäjänteinen säästäminen saattaa olla todella vaikeaa.

Parisuhteen haasteet
 
Todennäköistä on, ettei kumpikaan puolisoista ole täydellinen ja molemmilla lienee omia särmiä, jotka odottavat hioutumista parisuhteessa vuosien kuluessa. Parisuhde ADHD piirteisen kanssa saattaa aluksi tuntua mielenkiintoiselta. Suhteesta ei puutu intohimoa eikä tulisuutta. On mukavaa, kun toinen on niin impulsiivinen ja spontaani, eikä tylsiä hetkiä juuri ole. Puoliso innostuu erilaisista asioista ja meno saattaa muuttua ihan mahdottomaksi, kun kiinnostuksen kohteet vaihtuvat nopeaan tahtiin.

Aikaa myöden se saattaa kuitenkin muodostua parisuhteen kompastuskiveksi, kun vanhemmuus ja perhe-elämä edellyttää vastuullista ja aikuismaista toimintaa. Lapsille tulisi löytyä aikaa ja ADHD vanhemman tulisi kyetä huolehtimaan heidän tarpeistaan yhdessä puolisonsa kanssa. Lasten hyvä kasvatus ja heidän kehityksensä tukeminen edellyttää melko usein säännöllisyyttä ja ihan vain ”tavallista” arkea. Se puolestaan saattaa ahdistaa ADHD henkilöä, mikäli hän ei voi toteuttaa itseään impulsiivisesti. ADHD henkilö saattaa helposti tylsistyä tavallisuuteen ja ajatella että kyse on samalla myös rakkauden loppumisesta. Tällöin olisikin tärkeää yhdessä miettiä uusia keinoja, joilla arjesta selvitään siten, ettei toinen puolisoista koe tylsistymistä eikä toinen pala loppuun omien töiden, kotitöiden, lasten hoitamisen ja ADHD puolison impulsiivisten tarpeiden täyttämisen ohessa.

ADHDtä ei kuitenkaan sovi pitää hyväksyttävänä syynä kaikelle käyttäytymiselle. ”Me ADHDt ollaan tällaisia, en minä mitään tälle mahda”, kuvastaa vääränlaista perustelua ja asennoitumista. ADHD diagnosointi ei vapauta ihmistä aikuisen velvollisuuksista kumppaniaan, kotiaan, perhettään ja parisuhdetta kohtaan. On kuitenkin hyvä tiedostaa, mikä kaikki johtuu ADHD piirteisyydestä ja mille olisi mahdollista tehdä jotain ja mikä osuus pitää vain oppia hyväksymään. Parisuhde ei tule onnistumaan, jos toinen puolisoista kokee olevansa suhteessa enemmän puolisonsa hoitaja-huoltaja-vanhempi. Parisuhteessa molemmilla osapuolilla on tarpeita, jotka odottavat tulevansa tyydytetyiksi.

Mistä apua? 
Jos puolison käyttäytyminen antaa aihetta epäillä ADHDtä, suosittelen perehtymään aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Diagnoosin hankkiminen ja saaminen ei sinällään poista parisuhteen ongelmia, mutta auttaa valitsemaan oikeanlaisia menetelmiä erilaisten arkisten tilanteiden helpottamiseksi. Hyvää suomenkielistä infoa jakaa adhd-liitto, jota voi heidän kotisivuiltaan lukea tai tulostaa.

Erilaiset vertaisryhmät toimivat hyvänä tukena myös puolisolle, sillä huomio on useimmiten ADHD henkilöissä ja heidän selviytymisessä arjen haasteista. Joskus keskustelut ammattilaisen kanssa voivat auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta varsinkin, jos keskusteleminen puolison kanssa ei onnistu. Jos ADHD oirehdinta on erittäin voimakasta ja haittaa niin omaa arkea, parisuhdetta kuin työntekoakin, voi olla hyvä kääntyä lääkärin puoleen, sillä erilaisia lääkityksiäkin on olemassa helpottamaan tilannetta.

Myös erilaisia terapiapalveluita on saatavilla ja niistä hyötyy myös se puolisoista, jolla ei ole ADHDtä. Lääkkeet, terapiat ym. hoitokeinot eivät silti tarkoita sitä, etteikö parisuhteessa enää ikinä olisi riitoja. Kaikkiin ihmissuhteisiin kuuluu niin ylä- kuin alamäetkin. Parisuhdetaidoissa harjaantuminen tarkoittaa perusasioiden järjestelmällistä harjoittelua niin, että molemmat puolisot kokisivat parisuhteen tasapuoliseksi ja tyydyttäväksi.
Kirj. T. Liukkonen 3.1.2017

LÄHTEET:
www.adhd-liitto.fi
Bhandari, S. 2015. Adult ADHD and Your Relationships.
http://www.kaypahoito.fi
Maucieri, L. 2015. ADHD and Relationships: The Other Partner
Silny, J. 2015. Six Secrets to a Happy ADHD Relationship.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.